Konsultacja psychiatryczna pierwsza

Podczas pierwszej wizyty u lekarza psychiatry, specjalista oceni Twój stan, postawi diagnozę i zaplanuje proces leczenia. Ważnym elementem badania jest zebranie szczegółowego wywiadu. Wizyta u lekarza psychiatry przypomina wizytę u każdego innego lekarza.

Specjalista może zalecić farmakoterapię, wówczas dostaniesz receptę na konkretny lek. Nie każda konsultacja musi jednak obejmować leczenie farmakologiczne, w części przypadków najlepszą formą wsparcia będzie psychoterapia. W przypadku wskazań do podjęcia terapii, lekarza omówi dostępne formy i wskaże najbardziej korzystną. Jeśli lekarz psychiatra uzna za zasadne, może wystawić skierowanie na badania dodatkowe (np. laboratoryjne, neuroobrazowanie czy neuropsychologiczne).

Na pierwszą konsultację u lekarza psychiatry warto wziąć ze sobą:

– kserokopię dokumentacji medycznej (wcześniejsze wyniki badań, opinie psychologiczne, wypisy ze szpitali itp.)

– listę aktualnie zażywanych leków

Lekarza psychiatra zobowiązany jest do przestrzegania tajemnicy lekarskiej, dlatego możesz być pewien, że informacje dotyczące Twojego leczenia objęte są dyskrecją.