Konsultacja rodzinna

Konsultacja rodzinna to spotkanie terapeuty z członkami rodziny. W naszym ośrodku spotkanie takie trwa 90 minut. Najlepiej, jeśli na takiej konsultacji pojawiają się wszystkie osoby zaangażowane w trudności rodziny. To pomoże w lepszym zrozumieniu, tego, co dzieje się w systemie rodzinnym, a także zaproponowaniu najkorzystniejszej formy wsparcia.

Konsultacja rodzinna ma na celu zorientowanie się w funkcjonowaniu rodziny, każdy z uczestników takiego spotkania przedstawia, jak widzi problem ze swojej perspektywy. Terapeuta dba o to, by każdy z członków rodziny miał swój czas i mógł zabrać głos. Ponadto, zbiera on i podsumowuje wypowiedzi osób. Istotne jest to, by każdy z uczestników spotkania mógł powiedzieć o swoich oczekiwaniach i celach.

Udział w konsultacji rodzinnej może pomóc swobodnie wyrażać swoje myśli i uczucia, ujawniać swoje potrzeby, a także rozmawiać ze sobą w atmosferze szacunku i otwartości. Konsultacja rodzinna jest dobrą formą wsparcia, kiedy nie wiesz, czy potrzebujecie terapii rodzinnej, poradnictwa czy może psychoterapii pary. Wspólnie ze specjalistą możecie nakreślić najlepszą dla Was drogę, uwzględniając kontekst rodzinny.