Ochrona danych

Zapewniamy naszym Klientom pełne poszanowanie prywatności oraz ochronę danych osobowych.

Dane osobowe przekazywane przez Pacjenta czy Czytelnika Bloga zapisującego się na Newsletter, bądź kontaktującego się poprzez formularz kontaktu czy dokonującego zakupu przetwarzane przez mindstroy.pl, są chronione i przetwarzane w celu i zakresie określonym w Ustawie z dnia 29.08.1997 “O ochronie danych osobowych” (Dz.U. Nr 133 poz.883), a od 25 maja 2018 roku również zgodnie z RODO – Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. – w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Jednocześnie zgodnie z Rozporządzeniem RODO informujemy o przysługujących Konsumentowi w tym zakresie prawach:
1. Do złożenia skargi do organów nadzorczych – w Polsce jest to Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO), a od 25 maja 2018 r. Urząd Ochrony Danych Osobowych.
2. Do wyrażenia świadomej zgody na gromadzenie i przetwarzanie Twoich danych osobowych w celach realizacji i obsługi Twojego Zamówienia. Zgoda musi zostać potwierdzona w formie jednoznacznej czynności potwierdzającej, na stronie głównej informującej w dolnym pasku o polityce cookies i ochronie danych.
3. Do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych.
4. Do uzyskania dostępu do Twoich danych osobowych oraz ich sprostowania lub usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) przez firmę, a także wszelkie strony trzecie, które uzyskały do nich dostęp.
5. Do uzyskania informacji o zastosowaniu do danych osobowych automatycznych systemów przetwarzania (w tym do profilowania).
6. Do sprzeciwu wobec określonych rodzajów przetwarzania, np. do celów marketingu bezpośredniego lub do podejmowania decyzji opierających się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu.
7. Do uzyskania informacji o tym, jak długo dane będą przechowywane.
Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki wyraziłeś zgodę. W przypadku, gdy postanowisz jednak nie podawać nam niezbędnych do realizacji zamówienia danych i nie wyrazisz zgody na ich przetwarzanie, niestety nie będziemy mogli zrealizować Twojego zamówienia.
Prosimy, abyś pamiętał, że w każdej chwili masz prawo do aktualizacji lub całkowitego usunięcia swoich danych osobowych. Możesz to zrobić samodzielnie, jak i korzystając z naszej pomocy, której chętnie udzielimy.

Niezbędny okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:
1) dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku
prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie
przez okres niezbędny do:
a) posprzedażowej obsługi klientów (np. obsługi reklamacji)
b) zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Administracji strony internetowej Mind Story
c) wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych);
Zapewniamy Cię, że nasza firma przestrzega restryktywnej polityki bezpieczeństwa danych osobowych. Twoje dane osobowe są u nas bezpieczne i dokładamy wszelkich starań, aby poziom ten z roku na rok był coraz wyższy.

I. Administrator danych osobowych strony internetowej Mind Story.
Administratorem danych osobowych strony mindstory.pl czyli odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa Twoim danym osobowym jest:
Mind Story Pracownia Psychoterapii reprezentowana przez Katarzynę Iwanicką, ul. Ogrodowa 65 m. 33, 00-876 Warszawa, tel. 883 474 866 Adres email do kontaktu: rejestracja@mindstory.pl, kontakt jest możliwy również poprzez formularz kontaktowy dostępny w zakładce Kontakt.

II. Jak chronimy Twoje dane osobowe?
Administrator wdrożył w serwisie politykę bezpieczeństwa danych osobowych i politykę bezpieczeństwa systemu IT, które zapewniają skuteczną ochronę Twoich danych osobowych.
Do najważniejszych elementów systemu ochrony danych osobowych należą:
Dostęp do Twoich danych osobowych, ma tylko obsługa serwisu, która została przeszkolona zgodnie z polityką bezpieczeństwa danych osobowych i podpisała stosowne zobowiązania do ich ochrony.
System IT serwisu spełnia wszelkie standardy ochrony danych osobowych.
Zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024)

III. Dlaczego i o jakie Twoje dane osobowe prosimy?
A. Newsletter
W trakcie zapisu na newsletter prosimy o podanie adresu email, dzięki któremu możesz otrzymywać wiadomości o nowych artykułach publikowanych w serwisie, o promocjach czy wydarzeniach.
Dane podane w trakcie rejestracji są przetwarzane wyłącznie przez stronę internetową Mind Story i nie są wykorzystywane w żaden inny sposób.
B. Formularz kontaktu
W trakcie wypełniania formularza kontaktu prosimy o podanie imienia oraz adresu email. Dzięki temu, możemy się z tobą skontaktować, aby odpowiedzieć na twoje zapytanie bądź umówić wizytę z terapeutą.
Dane podane w trakcie wysyłki formularza kontaktu są przetwarzane wyłącznie przez stronę internetową Mind Story i nie są wykorzystywane w żaden inny sposób.

IV. Twoje dane osobowe, które pobierane są automatycznie po wejściu na stronę internetową Mind Story

A. Serwer strony internetowej Mind Story
System informatyczny, z którego korzysta strona internetowa Mind Story automatycznie gromadzi w logach dane związane z urządzeniem, z którego korzystasz łącząc się z mindstory.pl. Dane te gromadzone są jedynie w celach statystycznych i dotyczą: typu urządzenia, systemu operacyjnego, rodzaju przeglądarki internetowej, rozdzielczości ekranu, głębi kolorów, IP, dostawcy usług internetowych, czyli adres wejścia na strona internetowa Mind Story i są wykorzystywane jedynie w procesie optymalizacji strony internetowej Mind Story w celu zapewnienia jak największej wygody korzystania.
Dane te nie są nigdy łączone z danymi osobowymi podanymi przez Ciebie – o których mowa w III części i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

B. strona internetowa Mind Story (cookies)
Polityka cookies sporządzona została zgodnie z obowiązkami wynikającymi z nowelizacji Prawa Telekomunikacyjnego, które weszły w życie 22 marca 2013 roku. Obowiązki te podobnie są realizowane w całej Europie wskutek implementowania dyrektywy europejskiej.
Niniejsza polityka cookies dotyczy usług oferowanych w ramach strony http://www.mindstory.pl (strona internetowa Mind Story). Strona internetowa Mind Story nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

Pliki cookies (tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika strona internetowa Mind Storyu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych http://www.mindsory.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika strona internetowa Mind Storyu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator strony http://www.mindstroy.pl.

Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, globalnych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych – co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.

Stosowane są dwa rodzaje plików „cookies” – „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).
„Stałe” pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.
strona internetowa Mind Story wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia stronie internetowej Mind Story rozpoznania Ciebie i dostosowania strony do Twoich potrzeb.

Strona internetowa Mind Story wykorzystuje „cookies” do:
1. zapamiętania zalogowania – „cookies sesyjne” (sesja trwa typowo 30 minut)
2. zapamiętania zawartości Twojego koszyka – „cookies stałe” (sesja trwa 30 dni)
3. zapamiętania Twoich preferencji wyświetlania strona internetowa Mind Storyu – „cookies stałe” (sesja trwa 30 dni)
4. tworzenia statystyk i raportów oglądalności funkcjonowania strony internetowje Mind Story.

Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym (Twoim komputerze). Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej, bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika.
Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.
W przypadku, gdy nie zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies możesz zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoja przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. Niestety w przypadku zablokowania plików „cookies” pochodzących ze strony internetowej Mind Story nie możemy zagwarantować jego poprawnego działania.
Jeżeli zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies, ale po zakończeniu odwiedzin strony internetowej Mind Story chciałbyś je skasować, możesz to zrobić bez ryzyka. Informację o tym jak to zrobić, znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.

C. Google Analytics (cookies)
Google Analytics wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia przeanalizowania przez strona internetowa Mind Story źródeł ruchu i sposobu, w jaki odwiedzający korzystają z niego.
Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z Internetu.
Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.
Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi podanymi przez Ciebie – o których mowa w III części i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.
Jeżeli nie zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików „cookies” możesz zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoją przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.

Jeżeli zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies Google, ale po zakończeniu odwiedzin strony internetowej Mind Story chciałbyś je skasować, możesz to zrobić bez ryzyka a informację o tym jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.

D. Google AdWords (cookies)
Google AdWords wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia przez strona internetowa Mind Story oceny poprawności i skuteczności prowadzonej działalności reklamowej z wykorzystaniem sieci AdWords.
Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z internetu.
Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.
Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi przez Ciebie – o których mowa w III części i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.
Jeżeli nie zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies, możesz zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoja przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. Niestety w przypadku zablokowania plików cookies Google nie możemy zagwarantować poprawnego działania strony internetowej Mind Story.
Jeżeli zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies Google, ale po zakończeniu odwiedzin strony internetowej Mind Story chciałbyś je skasować, możesz to zrobić bez ryzyka a informację o tym jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.

V. Polityka prywatności bezpieczeństwa partnerów strony internetowej Mind Story
strona internetowa Mind Story bardzo starannie dobiera swoich partnerów biznesowych i równie starannie weryfikuje zamieszczanie na stronie internetowej Mind Story linków do innych stron internetowych. Strona internetowa Mind Story nie odpowiada jednak za standard i politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli, operatorów czy administratorów tych stron. Dlatego zalecamy weryfikację każdego z naszych partnerów w zakresie własnym i samodzielne podjęcie decyzji, czy chcesz powierzyć im Twoje dane osobowe.

VI. Udostępnianie Twoich danych osobowych
W szczególnych sytuacjach, w których obowiązujące prawo nakazuje administratorowi udostępnienie zebranych danych organom państwowym, strona internetowa Mind Story dane takie udostępni. Za wyjątkiem tych sytuacji, Twoje dane osobowe będą ujawnianie wyłącznie w zakresie, celu i podmiotom wymienionym w niniejszej polityce prywatności.

VII. Kontakt
Strona internetowa Mind Story kontaktuje się z Tobą korzystając z podanego e-maila,
W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, co do polityki prywatności i bezpieczeństwa Twoich danych osobowych, oraz w przypadku chęci aktualizacji lub usunięcia Twoich danych osobowych, o ile nie możesz lub nie chcesz zrobić tego samodzielnie, prosimy o kontakt mailowy poprzez nasz adres e-mail: rezerwacja@mindstory.pl
W powyższych sprawach można również korespondować z nami pod adresem:
Mind Story Pracownia Psychoterapii reprezentowana przez Katarzynę Iwanicką, ul. Ogrodowa 65 m. 33, 00-876 Warszawa, tel. 883 474 866 Adres email do kontaktu: rejestracja@mindstory.pl, kontakt jest możliwy również poprzez formularz kontaktowy dostępny w zakładce Kontakt.