Terapeuci

Magdalena Klekowska

Psycholog, psychoterapeuta

Absolwentka Psychologii Stosowanej na Uniwersytecie Jagiellońskim, specjalistka Counsellingu Gestalt. Ukończyła 4-letnią Szkołę Terapii Gestalt w Krakowie w zakresie profesjonalnej pomocy psychologicznej i pracy z grupą. Przez wiele lat w ramach Fundacji „Bene Vobis” był odpowiedzialna za przeprowadzanie programu profilaktyki uzależnień i przemocy w szkołach na terenie Mazowsza, który obejmował zarówno uczniów, nauczycieli, jak i rodziców.
Czytaj więcej…

W swojej pracy głęboko wierzy, że każdy człowiek najlepiej będzie się rozwijał i brał odpowiedzialność za własne życie, jeśli stanie się bardziej świadomy tego, kim jest wraz ze wszystkimi swoimi potrzebami, uczuciami i myślami. Ta świadomość umożliwia nam wprowadzanie istotnych zmian w swoim życiu, pozwala na dokonywanie wyborów, które poprawiają jakość naszego życia i czynią nas szczęśliwszymi.

W pracy terapeutycznej ważna jest dla niej relacja klient-terapeuta, relacja oparta na życzliwości i zaufaniu. Ważne jest zauważenie różnych skryptów i ukrytych mechanizmów, które większość z nas realizuje w swoim życiu w sposób nieświadomy. Świadomość pozwala mieć nad tym kontrolę i podejmować dobre decyzje. Jest zdania, że terapia to odkrywanie przez klienta tego, czego pragnie, na co się decyduje, co wybiera dla siebie. Rolą terapeuty jest dla niej podążanie za klientem i towarzyszenie mu w jego drodze do siebie.

Małgorzata Bańczak

Psycholog, psychoterapeuta

Absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, o specjalizacji psychologia kliniczna. Praktyczne umiejętności zdobywała w czasie półrocznego stażu na Oddziale IV Leczenia Nerwic Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii w Zagórzu oraz 2-letniego stażu w Młodzieżowym Ośrodku Profilaktyki i Psychoterapii MOP. Obecnie jest w trakcie procesu certyfikacyjnego w 4-letniej Szkole Terapii Poznawczo-Behawioralnej. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej.
Czytaj więcej…

Od ponad 10 lat pracuje z młodzieżą oraz z osobami wspierającymi rozwój młodych ludzi. Przez wiele lat pracowała w Fundacji Bene Vobis jako trener warsztatów psychoedukacyjnych, a także prowadząc konsultacje i wykłady dla nauczycieli oraz rodziców. Jako psycholog szkolny towarzyszyła dzieciom i młodzieży w kształtowaniu swojej tożsamości oraz w pokonywaniu kryzysów rozwojowych. Obecnie zajmuje się diagnozą, doradztwem rodzinnym i psychoterapią w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

W Ośrodku „Mind Story” prowadzi psychoterapię indywidualną młodzieży i osób dorosłych,
warsztaty rozwojowe oraz doradztwo dla rodziców. Szczególnie bliska jest jej praca z młodzieżą, którą wspiera w budowaniu własnej tożsamości, akceptacji siebie i kształtowaniu satysfakcjonujących relacji. Zawsze pracuje w oparciu o cel, jaki stawia sobie osoba, która się do niej zgłasza. Specjalizuje się w pomocy osobom doświadczającym lęku, zaburzeń nastroju i cierpiącym z powodu niskiego poczucia własnej wartości.

Dr n. med. Emilia Potembska

Specjalista psychiatra

Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Doświadczenie zawodowe zdobyła podczas pracy w Katedrze i Klinice Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie oraz na Oddziale Psychiatrycznym w Szpitalu Powiatowym w Stalowej Woli i w Radzyniu Podlaskim. Współautorka programu profilaktyki zaburzeń odżywiania u młodzieży realizowanym na terenie miasta Lublina. W 2012 roku uzyskała tytuł doktora nauk medycznych.
Czytaj więcej…

Autorka i współautorka 71 publikacji w czasopismach o zasięgu międzynarodowym i krajowym oraz 5 rozdziałów książek o łącznej punktacji IF = 4,925; MNiSW: 436 pkt. Ponadto, dr Potembska jest autorką i współautorką 23 streszczeń zjazdowych konferencji międzynarodowych oraz 18 streszczeń konferencji krajowych. Kierownik organizacyjny kursów specjalizacyjnych dla lekarzy specjalizujących się w dziedzinie psychiatrii.

Zajmuje się diagnostyką zaburzeń psychicznych osób dorosłych, zaburzeń lękowych, zaburzeń nastroju oraz psychoz. Przeprowadza również wizyty domowe.

Dr n.med. Katarzyna Iwanicka

Psycholog, psychoterapeuta, założycielka Mind Story

Absolwentka Wydziału Psychologii na Uniwersytecie Warszawskim. Tytuł dr n.med. w zakresie biologii medycznej uzyskała na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie, broniąc rozprawy poświęconej zagadnieniu radzenia sobie ze stresem przez osoby uzależnione od alkoholu.
Czytaj więcej…

Ukończyła Studium Psychoterapii Uzależnień w Instytucie Psychologii Zdrowia, jak również 4 letnią Szkołę Psychoterapii Systemowej MABOR, rekomendowaną przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Ponadto, ukończyła również 2 letnie szkolenie i staż psychoterapeutyczny w Młodzieżowym Ośrodku Profilaktyki i Psychoterapii MOP oraz Szkołę Trenerów Umiejętności Psychospołecznych. Swoje doświadczenia

Doświadczenia zawodowe zdobywała m.in. w Ośrodku Leczenia Uzależnień w Lublinie oraz w Poradni Leczenia Uzależnień w Szpitalu Wolskim w Warszawie. Prowadziła liczne szkolenia i wykłady, m.in. na Uniwersytecie Dzieci, Festiwalu Rozwojowym „Progressteron” czy na kursie specjalizacyjnym dla lekarzy rezydentów. Jest także w trakcie procesu zmierzającego do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty systemowego. Pracuje zgodnie z zasadami kodeksu etycznego zawodu psychoterapeuty. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Udziela konsultacji psychologicznych, które mają na celu zrozumienie trudności pacjenta i wybranie najlepszej formy pomocy. Ponadto, prowadzi także psychoterapię indywidualną osób dorosłych oraz młodzieży. Pracuje z osobami borykającymi się ze stresem, problemami emocjonalnymi, trudnościami w nawiązywaniu relacji oraz zaburzeniami psychosomatycznymi. Pomagam także osobom nadużywającym substancji psychoaktywnych.

Prywatnie mama 2 dzieci, interesuje się literaturą skandynawską i podróżami. W terapii bliskie jej jest stwierdzenie Victora Frankla, że „każdy w swoim życiu ma powołanie, właściwą misję; dlatego też nikogo nie można zastąpić, ani powtórzyć niczyjego życia”.

Paulina Krupińska

Trener, doradca wychowawczy

Absolwentka studiów magisterskich w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego. Studentka II-go roku Podyplomowego Studium Nauk o Rodzinie na UKSW. Ukończyła dwuletnie szkolenie i staż psychoterapeutyczny w Młodzieżowym Ośrodku Profilaktyki i Psychoterapii MOP. Posiada certyfikat edukatora profilaktyki uzależnień.
Czytaj więcej…

Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w Zakładzie Poprawczym w Warszawie-Falenicy, Domu Dziecka w Międzylesiu, Ośrodku Podwójnej Diagnozy dla Młodzieży w Otwocku. Współprowadziła przez wiele lat warsztaty dla młodzieży szkolnej. Obecnie pracuje na stanowisku asystenta rodziny w jednym z warszawskich Ośrodków Pomocy Społecznej. Wieloletni kurator społeczny. Odbyła szereg szkoleń z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, diagnozy rodziny i dziecka, a także dialogu motywującego.

Szczególnie zafascynowana podejściem terapii skoncentrowanej na rozwiązaniu, posiada certyfikat ukończenia szkolenia I stopnia. Interesuje się pracą z rodzinami oraz coachingiem rodzicielskim. Prywatnie mama 2 dzieci. Uwielbia śpiew i język włoski.