DDA

     Terapia DDA – czym się charakteryzuje?

Terapia DDA jest adresowana do osób, które dorastały w rodzinie z problemem alkoholowym. Osoby te w dorosłym życiu mogą borykać się z wieloma problemami emocjonalnymi i związanymi z wchodzeniem w relacje z innymi ludźmi. Na czym dokładnie polega terapia DDA? 

Osoby, które w dzieciństwie wychowywały się w rodzinie, w której żył alkoholik albo alkoholicy, najczęściej doświadczają trudności wtedy, gdy zaczynają wchodzić w dorosłe życie.

Problemy te objawiają się głównie jako:

 • silne napięcie emocjonalne
 • zaniżona samoocena
 • brak wiary we własne możliwości
 • poczucie wstydu
 • odczuwanie smutku i pustki
 • lęki
 • nadmierna odpowiedzialność
 • problemy z rozmawianiem o emocjach
 • znajdywanie nieodpowiednich partnerów i partnerek
 • obawa przed odrzuceniem i krytyką
 • nieumiejętność budowania trwałych relacji
 • trudności w czerpaniu radości z relacji z innymi osobami

Osoby, u których pojawiają się powyższe objawy, powinny pomyśleć o udaniu się do specjalisty i wzięciu udziału w specjalnej terapii DDA, czyli Dorosłych Dzieci Alkoholików.

Na czym polega terapia DDA?

Głównym celem terapii DDA jest zapewnienie jej uczestnikowi odpowiedniego wsparcia. Psychoterapeuta pomaga mu wtedy w uporządkowaniu swoich emocji, rozpoznania trudnych przeżyć z przeszłości, dostrzeżeniu związku pomiędzy dzieciństwem a obecną sytuacją i szerszemu zrozumieniu sytuacji, aby znów czerpać radość z życia bez ograniczeń.

Terapie DDA odbywają się indywidualnie w formie rozmowy z psychoterapeutą albo grupowo, gdy w spotkaniu uczestniczy większa liczba osób z podobnym problemem.

Etapy terapii DDA:

 • I etap – uzmysławia uczestnikowi jego trudne dzieciństwo i jego konsekwencje dla obecnego życia
 • II etap – zamyka wydarzenia z przeszłości i odgradza je od obecnego życia, zmienia sposób myślenia i przeżywania przez uczestnika
 • III etap – polega na planowaniu i wprowadzaniu zmian w życiu na podstawie dotychczasowej terapii przy wsparciu terapeuty

Jeśli potrzebna jest DDA terapia Warszawa to miasto, gdzie jesteśmy całkowicie do dyspozycji – zapraszamy do zapisania się na spotkanie w pracowni psychoterapii Mind Story!

Powiąż naszą ofertę ze swoimi potrzebami – wypełnij krótką ankietę: